Eleverne skal reflektere over de forskellige personlighedstyper mænd og kvinder imellem.

Eleverne skal blandt andet arbejde med begrebet den perfekte krop før og nu. Hvad bestemmer, hvad der er perfekt?

Eleverne skal forholde sig til de følelsesmæssige forandringer puberteten fører med sig og derigennem udvikle et sprog for deres følelsesliv.