Jeg er køn

Kære lærer. Når du læser dette, skal du formodentlig til at arbejde med seksualundervisning i indskolingen eller mellemtrinet. Det er et privilegium. Tænk på den betydning det kan have for et menneske, hvis man føler sig tilfreds med sin krop og nysgerrigt kan se sin seksualitet udvikles og modnes til en dag at kunne bruges til udtrykke den dybeste kærlighed til den person, man ønsker at dele livet med. Den udvikling kan du være med til at sætte rammerne for med din undervisning.

Som vi ved, er seksualiteten nogle gange en kompliceret affære. Den kan være forbundet med skam, fortrydelse og grænser, der blev overtrådt. Kærlighed, sex og familieværdier lyder godt men kan gøre så ondt, hvis noget ikke er, som man kunne ønske.

Lettere bliver det ikke af, at disse emner over de senere år er blevet genstand for store kulturelle debatter, der har gjort dem særdeles kontroversielle. For risikerer man at såre nogen ved at antage, at deres oplevede kønsidentitet svarer til den krop, vi ser, eller ved at forvente, at de fleste vil opleve en tiltrækning mod det modsatte køn?

Dette materiale er tænkt som et redskab, der skal hjælpe dig til at navigere i dette vanskelige felt. Vi lægger ikke skjul på, at det er skrevet ud fra et kristent menneskesyn. Det kristne udgangspunkt betyder dog ikke, at vores bedste svar til de unge menneskers spørgsmål er: ”Så siger Herren!” Det betyder, at vi tror, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og er værdifuldt og elsket, netop som hun eller han er. Det betyder også, at vi tror, at kroppen og seksualiteten ikke bare har til formål at tilfredsstille vores egne behov. Det er derimod noget, vi har fået til at udtrykke kærlighed til et andet menneske med. Hvis seksualiteten ikke bruges i kærlighedens tjeneste, vil den aldrig kunne udfolde sit fulde potentiale og give sand lykke.

Vi tror også, at mennesket er skabt som mand og kvinde. Der er to køn, og hvis vi kan leve i overensstemmelse med det køn, der blev vores fra undfangelsen, så vil det skabe størst trivsel og glæde.

Nogle oplever deres seksualitet og kønsidentitet mere kompliceret, og de mennesker fortjener den største støtte og respekt. Derfor har det også været en mærkesag for os at udruste læreren til at italesætte vigtige spørgsmål som homoseksualitet og transkønnethed med varme, kærlighed og ydmyghed.

Generelt tror vi, at det bedste, vi kan gøre for at hjælpe folk til at føle sig tilpas i deres kønsidentitet, er at gøre op med unødigt snævre stereotyper for, hvordan man skal være som dreng eller pige. Der er kun to køn, men der er mange måder at være dreng og pige på.

Disse grundtanker mener vi har almenmenneskelig værdi uafhængigt af lærerens og klassens religiøse ståsted. Hvor det er relevant, underbygger vi derfor synspunkterne med forskningsartikler og andre ressourcer, der kan begrunde de værdier, som vi vejleder ud fra.

Vi ønsker dig alt godt med undervisningsforløbet og håber, at dit arbejde må bære frugt, så dine elever i fremtiden vil kunne takke dig for den åbenhed og kærlighed, du har formidlet disse sårbare emner med. 

God fornøjelse og arbejdslyst!