Eleverne skal arbejde med personlige grænser. De skal klædes på til at værne om egne grænser og vide hvad de kan gøre, hvis de udsættes for overgreb.

Eleverne skal arbejde med lovgivning og rettigheder i forhold til egne og andres grænser.

Eleverne skal lære at kende og værne om egne og andres grænser. De skal forholde sig til, hvad de kan gøre, hvis de udsættes for overgreb.