Eleverne skal udforske sampillet mellem krop, normer og trivsel. De skal udvikle evne og motiation til at skabe sunde værdier for egen krop.

Eleverne skal blandt andet arbejde med begrebet den perfekte krop før og nu. Hvad bestemmer, hvad der er perfekt?