Eleverne skal arbejde med at se værdien og styrken i, at vores kroppe er forskellige. De skal blive glade for deres egen krop, som den er.

Eleverne skal arbejde med at få et positivt forhold til deres krop. De forberedes på de fysiske og psykiske forandringer, der følger med puberteten.

Der arbejdes med at give eleverne et sundt forhold til egen krop. De skal forholde sig til, at udviklingen i puberteten ikke forløber ens for alle.