Der arbejdes med at give eleverne et sundt forhold til egen krop. De skal forholde sig til, at udviklingen i puberteten ikke forløber ens for alle.

Eleverne skal lære at kende og værne om egne og andres grænser. De skal forholde sig til, hvad de kan gøre, hvis de udsættes for overgreb.

Der arbejdes med ægteskabet som en pagt, forskellige familieformer og det at leve som skilsmissebarn.