Eleverne skal udforske sampillet mellem krop, normer og trivsel. De skal udvikle evne og motiation til at skabe sunde værdier for egen krop.

Eleverne skal arbejde med personlige grænser. De skal klædes på til at værne om egne grænser og vide hvad de kan gøre, hvis de udsættes for overgreb.